Ekipi ynë

MENAXHIMI

General Manager

Menaxher i përgjithshëm

HR

Menaxher zyrtar

Production Manager

Menaxher i prodhimit

Products Manager

Menaxher i produkteve

Purchase Manager

Menaxheri i blerjeve

Sales Manager

Menaxher i shitjeve